Numer wpisu
177/B/2009
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów (wraz z działalnością w zakresie zbierania i transportu odpadów)
Znak sprawy
Ek I-7663/00028/07
Data wydania
2009-04-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Sego Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 35, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-28