Numer wpisu
178/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00040/09
Data wydania
2009-04-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Budowlana Adam Czupryn, ul. Dworcowa 10a, 44-190 Knurów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-28