Numer wpisu
675/2020
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew i 0, 5m2 krzewu, rosnących na terenie działki o 1046/4, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kożdoniów 1 w Rybniku – Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00130/09
Data wydania
2009-05-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-05-28