Numer wpisu
179/B/2009
Dotyczy
Przebudowa mostu na rzece Nacyna na ul. Kotucza w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00022/09
Data wydania
2009-05-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Gmina Miasta Rybnik, Pełnomocnik- Pan Tomasz Tausznik, "koldrex 2" , ul. Koszykowa 16B, 40-781 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-06-02