Numer wpisu
180/B/2009
Dotyczy
Decyzja umarzająca postepowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Dk 78 w Rybniku"
Znak sprawy
Ek I-7624/00025/09
Data wydania
2009-05-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Gmina Miasta Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-06-02