Numer wpisu
654/2020
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2288/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Olszowej 35 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00148/09
Data wydania
2009-06-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-06-09