Numer wpisu
636/2020
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku żywotnik zachodni, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1939/286, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 26 w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00149/09
Data wydania
2009-06-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-06-15