Numer wpisu
182/B/2009
Dotyczy
Sprostowanie oczywistej omyłki popełnionej w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00084/08
Data wydania
2009-06-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Katarzyna Siudyła działająca z pełnomocnictwa ELOROS Sp. z o.o., ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy zakładu położonego w Rybniku przy ul. Podmiejskiej
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-06-15