Numer wpisu
207/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk wielozrostów drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 872/50, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Błękitnej w Rybniku – Boguszowicach Starych.
Znak sprawy
Ek I-7635/00159/09
Data wydania
2009-06-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Mirosław Budnicki, ul. Św. Antoniego 15/2; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-06-22