Numer wpisu
184/B/2009
Dotyczy
Decyzja odmawiająca wydania warunków środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia "Budowa hali do przyjmowania, rozdrabniania i uwadniania odpadów biodegradowalnych pochodzących z przemysłu spożywczego"
Znak sprawy
Ek I-7624/00023/09
Data wydania
2009-06-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Kuźnik Jarosław (Ek)
Wpis z dnia
2009-06-23