Numer wpisu
186/B/2009
Dotyczy
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie Parku Miejskiego na terenie Zespołu Szkół Wyższych (Kampus) w Rybniku"
Znak sprawy
Ek I-7624/00029/09
Data wydania
2009-06-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" ul. Podmiejska 7, 40-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2009-06-25