Numer wpisu
185/B/2009
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00110/08
Data wydania
2009-06-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miasto Rybnik, pełnomocnik- Pan Sebastian Adamski, DMK Inżynieria, ul. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-06-25