Numer wpisu
187/B/2009
Dotyczy
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Wodzisławskiej na odcinku od ronda Północno-Irlandzkiego do granic Miasta Rybnika z Radlinem"
Znak sprawy
Ek I-7624/00014/09
Data wydania
2009-06-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Wojciech Wróblewski Pracownia Projektowa KARO ul. Drozdów 15B, 40-530 Katowice
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2009-06-25