Numer wpisu
189/B/2009
Dotyczy
Wydanie dycyzji na usunięcie dwóch suchych dzrzew gatunku topola rosnących przy boisku ul. Kowalczyka administrowanym przez GKS "Pierwszy"
Znak sprawy
Ek I-7635/00171/09
Data wydania
2009-06-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Górniczy Klub Sportowy "PIERWSZY" Chwałowice ul. 1-Maja 27 , 44-206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urzad Miasta Rybnika, Wydział Ekologii ul. Chrobrego 2 pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2009-06-29