Numer wpisu
190/B/2009
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00046/09
Data wydania
2009-05-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PTH ZAREMBA Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Tomasz Zaremba, ul. Wołodyjowskiego 23, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-06