Numer wpisu
191/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z działalnością w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00039/08
Data wydania
2009-05-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Przetwórstwa Surowców Mineralnych PIOTROWICE III Sp. z o.o., ul. Golejowska 71, 44-207 Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Wniosek złożył pełnomocnik firmy PIOTROWICE III z siedzibą w Piotrowicach. W trakcie postępowania budowany zakład w Rybniku uzyskał odrębną osobowość prawną.
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-06