Numer wpisu
193/B/2009
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ulicy Boguszowickiej w Rybniku do granicy Miasta Rybnika"
Znak sprawy
Ek I-7624/00027/09
Data wydania
2009-07-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta
Nazwa podmiotu
Gmina Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-06