Numer wpisu
194/B/2009
Dotyczy
Wygaszenie decyzji-pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych
Znak sprawy
Ek I-6210/00022/09
Data wydania
2009-07-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa SA, KWK Chwałowice, ul. 1 Maja 26, Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-06