Numer wpisu
197/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 278/26, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 52 w Rybniku - Niewiadomiu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00177/09
Data wydania
2009-07-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
GIMNAZJUM nr 12, ul. Sportowa 52; 44 – 273 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-08