Numer wpisu
199/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych wylotami zlokalizowanymi na terenie gminy czerwionka - Leszczyny
Znak sprawy
Ek I-6210/00018/09
Data wydania
2009-07-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku ul. Jankowicka 49
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-08