Numer wpisu
201/B/2009
Dotyczy
Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla "Adaptacji cześci pomieszczeń centrum usług pogrzebowych na krematorium w Rybniku przy ul. Zadumy" wobec niezgodności lokalizacyjnej przedsięwzięcia z ustaleniami MPZP
Znak sprawy
Ek I-7624/00035/09
Data wydania
2009-07-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Adam Rosół- Zakład Usług Pogrzebowych w kraju i za granicą, ul. Lompy 5B/7, 44-253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-09