Numer wpisu
202/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1218/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Książenickiej 33 D w Rybniku - Golejowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00173/09
Data wydania
2009-07-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Barbara Wieczorek, ul. Książenicka 33 D; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-09