Numer wpisu
203/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: orzech włoski – 1 szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 2556/241, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żwirowej 3 D w Rybniku – Popielowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00176/09
Data wydania
2009-07-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-07-09