Numer wpisu
206/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego na terenie działki o numerze 2824/170, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 16 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00158/09
Data wydania
2009-07-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PSYCHOTERAPII, ul. Bolesława Chrobrego 16; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-09