Numer wpisu
208/B/2009
Dotyczy
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn: Budowa łącznika drogowego ul. Poligonowa i Rycerska w Kłokocinie w ramach rozbudowy infrastruktury drogowej w dzielnicy Kłokocin
Znak sprawy
Ek I-7624/00034/09
Data wydania
2009-07-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miasto Rybnik; Pełnomocnik-Pan Sebastian Adamski, DMK Inżynieria Sp. z o.o., ul. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-10