Numer wpisu
244/B/2009
Dotyczy
Decyzja naliczająca karę za usunięcie bez wymaganego prawem zezwolenia 1, 4m2 krzewów gatunku różanecznik katawbijski z terenu działki o numerze 3084/142, położonej przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku – Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00155/09
Data wydania
2009-08-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Arkadiusz Bieniek, ul. Główna 10; 44 – 360 Buków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-13