Numer wpisu
210/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1837/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Równej 7 A w Rybniku – Zebrzydowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00188/09
Data wydania
2009-07-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Sebastian Musioł, ul. Sławików 7 B/51; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-14