Numer wpisu
212/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna wejmutka, rosnących na terenie działki o numerze 1855/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kuźnickiej 18 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00193/09
Data wydania
2009-07-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Stanisław Dereń, ul. Kuźnicka 18; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-15