Numer wpisu
214/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 0m2 krzewu gatunku złotokap pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 3018/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Małej 9 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00195/09
Data wydania
2009-07-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Helena Pater - Jajdelska, ul. Mała 9; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-15