Numer wpisu
213/B/2009
Dotyczy
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Otwarcie serwisu opon, serwisu klimatyzacji, myjni ręcznej oraz sprzedaży opon, akumulatorów, felg i oleju w Rybniku przy ul. Przemysłowej
Znak sprawy
Ek I-7624/00031/09
Data wydania
2009-06-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Danuta Kulik, PHU REIFEN (ul. Jutrzenki 70, 44-251 Rybnik)
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-16