Numer wpisu
215/B/2009
Dotyczy
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Remontu drogi leśnej na terenie leśnictwa Wielopole"
Znak sprawy
Ek I-7624/00036/09
Data wydania
2009-07-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rybnik, ul. Kościuszki 36, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-16