Numer wpisu
217/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych do rowu
Znak sprawy
Ek I-6210/00023/09
Data wydania
2009-07-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
MAKRO Cash and Carry Polska S.A., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-16