Numer wpisu
218/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk topól berlińskich, rosnących na terenach działek o numerach: 2952/116 i 2983/116, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Poligonowej nr 1 w Rybniku - Kłokocinie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00189/09
Data wydania
2009-07-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
WPRInż Asfalty Spółka z o.o., ul. Poligonowa nr 1; 44 – 251 Rybnik Kłokocin
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-16