Numer wpisu
219/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki trójzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1221/12, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej w Rybniku – Orzepowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00202/09
Data wydania
2009-07-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Aleksandra i Paweł Zadworny, ul. Stawowa 13 B/13; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-17