Numer wpisu
220/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2944/35, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku – Kłokocinie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00192/09
Data wydania
2009-07-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma PCC RAIL RYBNIK S.A., ul. Kłokocińska 51; 44 – 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-17