Numer wpisu
222/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 1754/76, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 81 C w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00196/09
Data wydania
2009-07-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Piotr Nittner, ul. Zebrzydowicka 81 C; 44 – 215 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-20