Numer wpisu
221/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu drzewa gatunku wierzba iwa, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 5077/237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Pawła Woronicza 9 w Rybniku – Popielowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00197/09
Data wydania
2009-07-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Adam Badura, ul. Jana Pawła Woronicza 9; 44 – 274 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-20