Numer wpisu
223/B/2009
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7672/00092/02
Data wydania
2009-06-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Wytwórnia Pustaków Stanisław Kempiński, 44-207 Rybnik, ul. Morwowa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-20