Numer wpisu
225/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00054/09
Data wydania
2009-06-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Towarzystwo Inwestycyjne S.A., ul. Grunwaldzka 250, 80-314 Gdańsk
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Centrum Serwisowego Wash Master w Rybniku przy ul. Żorskiej 60
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-20