Numer wpisu
226/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00056/09
Data wydania
2009-06-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
EKO-SERVICE Zakład Usługowo-Handlowy, ul. Obozowa 58 b/10, 31-383 Kraków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-20