Numer wpisu
227/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00053/09
Data wydania
2009-06-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakłąd Informatyki i Telekomunikacji, ul. Jastrzębska 10, 44-253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-20