Numer wpisu
229/B/2009
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00057/09
Data wydania
2009-06-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
EUROSPEED Wojciech Pieczka, ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-20