Numer wpisu
232/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 2968/91, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Antoniego Staiera 4 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00200/09
Data wydania
2009-07-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Piotr Węgrzyk, ul. Antoniego Staiera 4; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-22