Numer wpisu
236/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 706/146 i 928/150, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku – Golejowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00221/09
Data wydania
2009-07-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4, ul. Komisji Edukacji Narodowej 29; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-23