Numer wpisu
237/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 120/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrowy 27 w Rybniku – Niewiadomiu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00210/09
Data wydania
2009-07-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Henryk Polak, ul. Dąbrowy 27; 44 – 273 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-27