Numer wpisu
240/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o numerze 5133/179, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Młyńskiej 10 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00214/09
Data wydania
2009-07-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Michał Modlich, ul. Młyńska 10; 44 – 200 Rybnik,
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-27