Numer wpisu
246/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych do ziemi
Znak sprawy
Ek I-6210/00005/09
Data wydania
2009-08-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
REN-CAR, ul. Gliwicka 190, Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii UM Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-04