Numer wpisu
248/B/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 747/49, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Węglowej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.
Znak sprawy
Ek I-7635/00223/09
Data wydania
2009-08-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma „HYDROINSTAL” Sp. z o.o., ul. Jastrzębska 12; 44 – 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-04