Numer wpisu
250/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3030/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Małej 14 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00232/09
Data wydania
2009-08-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Sylwia Kwitek, ul. Mała 14; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-07