Numer wpisu
252/B/2009
Dotyczy
Zezwolenie na transport odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00069/09
Data wydania
2009-08-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
EKO ROW Sylwia Oszajca, Pl. Wolności 19, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-10